MILUŠE CHYBÍKOVÁ

KRESBA

 

Věnuje se především automatické kresbě, kam můžeme zařadit i obrázky představené na této výstavě. Nejedná se o tvorbu, která se dá posuzovat z výtvarného hlediska, její podstata vychází z ezoterického vnímání.

Automatická kresba "intuitivní"
Obrázky rezonující léčivou energií pomocí barev a tvarů... Malované terapeutem.
Každého člověka ovlivní trochu jiným způsobem... podle toho jak hodně se klient
obrázku otevře a ponoří se do něj. Každý si vezme z kresby to, co zrovna potřebuje ke svému životu...


Automatická kresba "diagnostická"
Pracuje podobně na podobném principu, rozdíl je v tom, že tyto obrázky, jsou ušité
terapeutem přímo na míru pro určitého člověka a jeho problém. V rámci diagnostické kresby probíhá rovněž vykreslování emocí klientem
(např. strach, obavy, frustrace, hněv, smutek, lístost, atd. ) ,čímž se rozpouští bloky psychosomatické či tělesné.

Mandaly
Jedná se o obrázky kreslené do kruhu, jsou malované terapeutem. Mají rovněž léčebné účinky. Můžeme je malovat buď intuitivně, nebo na dané téma či jakýkoliv problém.
 

Výše uvedené kreslící terapie jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, nezáleží na estetickém provedení, ale na energii, kterou člověk, do obrázku vloží. Nejde o umělecké dílo... Nejlépe na tuto terapii reagují citliví, intuitivní a spontální lidé, včetně dětí.

 

VÍCE NA  https://www.zlatykasmir.cz/lecive_obrazky.html