František DVOŘÁK

Je těžké charakterizovat moji tvorbu, ani já nevím, zdali jsem toho schopen. Vím však jedno, abych mohl fungovat, potřebuji vlastní řád. Veškerá moje dosavadní tvorba vždy vycházela z jedné z těchto složek - satirický cynismus, náboženství, environment a industrial. Samozřejmě se tyto složky v mém díle častokrát navzájem prolínají a dokonce tyto složky i přesahují. U nefigurální tvorby vycházím z řemeslného odkazu předků, zejména mě fascinují tesařské konstrukce a spoje. U figurálního díla nerespektuji žádná pravidla, proto se moje práce může zdát chaotická, naivní, neucelená, nekvalitní, avšak přesto všechno jde o cílenou tvorbu. Záleží pouze na divákovi, zda moji práci bude akceptovat nebo ji odsoudí.