Romana HNÍZDILOVÁ

 

 

Hledám začátky a konce a hranice mezi nimi. V současné době se zabývám dechem. Zkoumala jsem můj obsah - dech. Z nádechů a výdechů jsem se dostala do dalších dějů, probíhajících během dýchání. Nádech a výdech udává pouze směr a rytmus celému příběhu. Z povrchu jsem se dostala až do hloubky sebe - k emocím. Když emoce projevujeme, uvolní se, když je potlačujeme městnají se v těle a proto neproudí energie tak, jak by měla a tvoří se blokády. Někdy se tyto blokády a hranice při dýchání zesilují a ukazují tak na problém, protože dech je pravdivější než slova. A tak s každým dalším nádechem a výdechem přicházejí odpovědi na nevyřčené otázky.

Na výstavě představím krátký film - „Silný lehkostí“, který není typicky narativní, ale odehrává se spíše na emoční úrovni.

V současné době studuji ve druhém ročníku v ateliéru intermédií Mileny Dopitové na Západočeské univerzitě v Plzni, kde pokračuji v tomto projektu a hledám další začátky a konce, mezi kterými vytyčuji hranice.