Drahomíra MALOUŠKOVÁ


V malbě zátiší se dlouhodobě zabývám nejrůznějšími, více či méně trashovými předměty, přičemž čerpám ze zkušenosti se svým otcem, který trpí obsesivní kompulsivní poruchou hromadění věcí. Často se také obracím k objektům samotným. V jejich vztazích zkoumám skrze malbu různé procesy – nekonečné navrhování, fixace, mutace, zavěšení, přetížení...

Můj zájem zároveň úzce souvisí s tím, jak je s pojmy předmět, objek a artefakt zacházeno v umění. Od tradice nápodoby skutečnosti, přes rady-made, po otázku technické reprodukovatelnosti či virtuální reality věcí.

 

VZDĚLÁNÍ:
2014- dosud Masarikova Universita, Pedagogická fakulta v Brně
Učitelství pro střední školy, Výtvarná výchova/Vizuální tvorba
(Ateliér Mgr. Petra Kamenického)
2013/2014 Hochshcule für Bildende Künste Dresden
U prof. Christiana Macketanze ( odborná stáž)
2010-dosud Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Rybářská 13/15, 603 00 Brno
Ateliér malířství 1
Vedoucí ateliéru – MgA. Vasil Artamonov
( 2010 – 2012 akad. mal. Tomáš Lahoda)

2006-2010 Střední škola umění a designu
Husova 10, 602 00 Brno
Užitá malba
Vedoucí oboru- doc. akad. mal. Petr Veselý

UMĚLECKÉ SKUPINY A SDRUŽENÍ:
2007-dosud Výtvarná skupina 5F
2002-dosud Ochotnický divadelní soubor Budišov
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2012 Paní s kudrnatým a vlasama (a jiné provokace),
Budišov

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH:
2014 Zlatý věk, Dům umění města Brna, Brno
2014 Hudba pro vodní kapky, Galerie Aula (FaVU), Brno
2014 (Skupinová AM1), Galerie v Lužánkách, Brno
2014 Symposium Benedikt Most, Most
2014 No emty room, Senatssaal der HfBK, Dresden
2013 Kočárky 1880-1980, (doplněné výstavou obrazů
Drahomíry Malouškové), Technické Muzeum v Brně
2013 Klauzurní práce, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2012 S- flux, Galerie G99, Dům pánu z Kunštátu, Brno
2013 5F, Aviatik, Prštice
2011 AM1 64km severozápad, Bystřice nad Perštejnem
2010 5F a spol., Želešice
2009 Kávová kantáta č. 6, Brno
2007 Park Špilberk v proměnách času, Brno