Milan FLECK

OBRAZY

Jmenuji se Milan Fleck. Jsem kovaným rodákem z Velkého Meziříčí. Na cestě kresbou a malbou jsem prošel místní LŠU,kde jsem dostal,myslím,dobré základy pro pozdější tvorbu a snažení. V dnešních dnech si už dělám vše po svém. Má to své výhody i úskalí. Obrázky potom nejsou dokonalé,ale na druhou stranu naprosto originální...bez vnějších vlivů i obecných pouček. Řídím se heslem "stačí mít oči otevřené, je to jen světlo a stín". S tím mě někam "zaškatulkovat" ( i jako člověka) měli lidé problém v dřívějších dobách a mají ho i dnes. Podle mě se nyní nacházím zhruba ve "střední pozici" co se výtvorů týče. Ve zlepšení věřím. Má temná stránka se odráží v textech a hudbě kontraverzní kapely...o to více jasu zbývá pro "opoziční" obrazy. Nechci vidět sebelepší kopie. Maximálně inspiraci. Vytvářet jedinečný obraz znamená být i takovým člověkem. Jedinec toužící po úspěchu za každou cenu nevytváří nic ze sebe,ale přebírá(podle něho) to dobré od těch druhých,nemá čas na "vývoj"...stává se uniformovaným jedincem s povětšinou drtivě shodným obecným názorem . Hudebních těles v maskách přibývá...ale stále je to mizivé nic proti tolika co v maskách chodí každým dnem. Život je úsečka, myslete srdcem...
 

Některé obrázky je možno spatřit na stánkách Bad Victim na Bandzone.cz

  https://bandzone.cz/fan/sknot?at=gallery&gi=560675